Nedsläckt skola

NEDSLÄCKT SKOLA – SKARPT LÄGE syftar till att på ett positivt sätt stärka varje individ; både personligt och i gruppen för oväntade händelser. Under dagen kommer eleverna och lärarna att få tillgång till verktyg, teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att på bästa sätt ta sig an det oförutsedda både hemma och i skolan.

Äventyret anpassas ifrån skolans behov och önskemål, allt från 3 tim, 1 dag – 3 dagar. Se förslag på 1 dags-upplägg nedan!

Stärk gemenskapen och beredskapen!

Dagen kommer att vara en blandning av samarbetsövningar, personlig utveckling och utomhusaktiviteter. Vi kommer att fokusera på hur man på ett framgångsrikt sätt lära sig att praktiskt hantera en oförutsedd händelse som exempelvis ett längre strömavbrott.

Livskvalitetsexpert och vildmarksledare Pia Webb kommer att inspirera och dela med sig av verktyg som ger eleverna möjlighet att ta ett större eget ansvar som på ett praktiskt sätt stärker samarbetet i klassen. Eleverna och lärarna kommer bl.a. att diskutera kring och komma fram till lösningar hur skolans verksamhet kan fortsätta att fungera vid exempelvis strömavbrott. Alla kommer även att få lära sig grunderna i överlevnad; göra upp eld, laga mat, rena vatten m.m. Tillsammans kommer vi att laga dagens lunch utomhus med hjälp av stormkök och öppen eld.

Målen med aktivitetsdagen är att:

  • Stärka varje individs inre trygghet genom motiverande övningar och praktisk krishantering
  • Ge elever och lärare en tydlig handlingsplan på hur de tillsammans hanterar ett längre strömavbrott
  • Inspirera elever och lärare till att vilja ta ett större eget ansvar för sitt välmående och att vilja vara en förebild

Förfrågan: För mer information och arvode ta kontakt!

Läs kort om Pia Webb på Talarforum och här!