Nedsläckt hus

Äventyret syftar till att stärka gemenskapen och beredskapen genom att på ett positivt sätt stärka varje individ (teoretiskt och praktiskt); både personligt och i gruppen för att med ro kunna hantera oväntade händelser.

Stärk gemenskapen och beredskapen!

Kanske har du tittat på programmet ”Nedsläckt land” på SVT och börjat fundera över hur sårbart vårt samhälle är och hur mycket ansvar vi faktisk har som individ. Hur lite hjälp vi faktiskt kan räkna med från myndigheterna vid ett längre strömavbrott eller brist på vatten. Här nedan kan du inspireras av bilder från lanseringen av Nedsläckt hus i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Vill du tillsammans med andra leva utan el under 2 dygn och stärka dina kunskaper för att vara bättre rustad när det oväntade händer? Om, så är detta äventyr för dig. Det blir garanterat ett minne för livet!

Du kommer att få värdefull kunskap som ger dig en inre trygghet när det oväntade händer. Du kommer att utrustas med grunderna, praktiskt och teoretiskt för att klara av ett längre strömavbrott.

Eftersom det är ett experiment kommer det att vara ”lite” svårt, men säkert. Ni som deltar i experimentet blir som ett stort team. Hur ni samarbetar är avgörande för hur helgen blir. Ni kommer tillsammans att planera hur ni på bästa sätt ”överlever” helgen, utifrån de förutsättningar ni kommer att få. Mat och sängplats kommer att finnas i stugan. Frågeställningar som: hur skall vi dela upp maten så att den räcker hela helgen, hur värmer vi upp huset, var gör vi våra behov etc?

Ledarna inleder Experimentet med en välkomstmiddag utomhus. Ni kommer att få lära er olika sätt att laga mat utan el samt få de överlevnadskunskaper och tips ni behöver för att känna er trygga vad gäller; värme, mat, vatten, sömn, säkerhet.

Vi avslutar Experimentet med att ledarna lagar en lunch utomhus sedan får alla dela med sig av sina tankar och lärdomar från helgens upplevelse.

Just nu har vi inga inbokade event.

Intresserad av privat äventyr?

Om du som privatperson är intresserad av att det anordnas ett äventyr för dig och dina vänner, ta kontakt här!

Läs kort om Pia Webb på Talarforum och här!