Nedsläckt Kickoff – Stärkt gemenskap & beredskap

NEDSLÄCKT FÖRETAG – SKARPT LÄGE syftar till att stärka företaget och dess anställda! Under dagen kommer medarbetarna att få tillgång till verktyg, teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att på bästa sätt ta sig an en oförutsedd händelse som ett längre strömavbrott.

Kickoffen skräddarsys ifrån kundens behov och önskemål. Se förslag på hur en heldagskickoff kan se ut.

Stärk gemenskapen och beredskapen!

Dagen kommer att vara en blandning av teambuilding, personlig utveckling och utomhusaktiviteter. Vi kommer att fokusera på hur man på ett framgångsrikt sätt lära oss att praktiskt hantera en oförutsedd händelse som exempelvis ett längre strömavbrott.

Livskvalitetsexpert och vildmarksledare Pia Webb kommer att inspirera och dela med sig av verktyg som ger medarbetarna möjlighet att ta ett större eget ansvar och på ett praktiskt sätt stärka samarbetet inom företaget. Medarbetarna kommer bl.a. att diskutera kring och komma fram till lösningar hur verksamheten kan fortsätta att fungera vid exempelvis strömavbrott. Alla kommer även att få lära sig grunderna i överlevnad; göra upp eld, laga mat, rena vatten m.m. Tillsammans kommer vi att laga dagens lunch utomhus med hjälp av stormkök och öppen eld.

Målen med aktivitetsdagen är att:

  • Stärka varje individs inre trygghet genom motiverande övningar och praktisk krishantering
  • Ta fram en tydlig handlingsplan på hur ni tillsammans hanterar ett längre strömavbrott
  • Inspirera medarbetarna till att vilja ta ett större eget ansvar för sitt välmående och att vilja vara en förebild.

Offert/Förfrågan: För mer information och arvode ta kontakt!

Intresserad av skräddarsydda digitala erbjudandet?

Läs kort om Pia Webb på Talarforum och här!