Inspireras till att agera idag!

Hemberedskap: Stärk din inre trygghet – se över din egen sårbarhet. Inspireras till att agera idag för att stödja dig att ta oförutsedda händelser med ro.

3 enkla tips du kan göra idag! Lyssna på video här!

  1. KOMMUNIKATION – prata med dina nära och kära ikväll, 10min, och planera hur ni skall ses om ni ej skulle få kontakt via mobilerna
  2. VATTEN – se till att fylla petflaskor/dunkar med vatten så att du har om strömmen skulle försvinna. Tips, lägg några flaskor i frysen.
  3. MAT – se till att du har mat som har lång hållbarhet, klarar sig utan kyl/frys. Köp gärna hem konserver etc så att du har för 14 dagar.

Infoblad

Om du önskar mer info kring vad som är bra att tänka på:

  • Printa ut Friluftsfrämjandets infoblad för Nedsläckt hus här!
  • Ladda ner MSB´s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) broschyr som skickades ut till alla hushåll 2018 – Om krisen eller kriget kommer, se PDF här!

Krisberedskapsveckan och krislådan

Inspireras av Länstyrelsens video som de själva skapade för att inspirera sina egna anställd att vara redo för en kris (bli ambasadörer), med humor! Lyssna här!

Bakgrund till – Agera nu!

Pia Webb har under lång tid varit en eldsjäl inom krisberedskap och 2020 bl.a. tagit på sig rollen att ideellt planera krisberedskapsveckan i sin egen kommun, ÖSTERÅKER. På grund av rådande läge i världen, ser det ut som att vi ej kommer att kunna genomför allt det som var planerats, bl.a. att Försvarsutbildarna skulle föreläsa för över 500 personer i ”För din säkerhet”. Eftersom läget är som det är i världen känner Pia Webb att det är bäst att vi agerar redan nu, och ej väntar till den nationella krisberedskapsveckan, 11-17 maj, vi vet ju aldrig när en oförutsedd händelse inträffar. Med det sagt har Pia Webb spelat in denna korta video med tips samt skapat Facebookgruppen ”Stärk din inre trygghet – inspireras till att AGERA idag” som hon hoppas kommer att inspirera många´att just AGERA idag!

Länk till Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1125371691133387/

Vision: Inspirera 10% av Sveriges befolkning att vilja vara förberedda inför det oväntade.

Genom stärkt gemenskap och beredskap uppnår vi visionen!

Köp krislådan idag, klicka här!

Allt är möjligt, om viljan finns! / Pia Webb